Agira

Back

 
 
Agira Lacinův dvůr
RTG DKK 0/1

 

P e d i g r e e

Agira Lacinův dvůr

INGO Lidértejed
6xCACIB, Res. CACIB, 8xCAC, CACA, 6xBOB,Dunajský vítěz, Vítěz Brna
CONIE Zlatá linka
CAC, Res.CACIB
CH. SR,CACIB,CAC,Ví.plem.
BRYMEIRION
of Bredwardine
SHPK 00042/92
HOLLY Stonehage MATES v.d. Cathalijanda
výborný
AMARINS
v.Tusken Mar en Kli
CACIB, CAC, výborná
CH. BRONGEST
Bredwardine
KC 3462 BY

 

CH CHEVELU
BLODEUW ofBredwardine 
KC 4267BY
FALMOREHAL FABIAN of Stonehage EVA
v. Stonehage
FEARGAL FATS
of Jakote
ONYX ODETTE v.d. Cathalijanda XENO v.d. Ircomara

VERONIQUE v.d. Ircomara