SOPHARIA PRINCESS GLORIA

Zpět

 

   

P e d i g r e e

SOPHARIA PRINCESS GLORIA

BROOKVIEW BORN FREE CHEVELU BOADICEA
BROOKVIEW IMALUKE BROOKVIEW BO-FILETTE BROOKVIEW IMALUKE CHEVELU FLAME OF GILDASAN
MONTI DE LEONE BROOKVIEW BREDWARDINE BLEDRWS MONTI DE LEONE BROOKVIEW CH.BREDWARDINE BRENHINES OF BROOKVIEW MONTI DE LEONE BROOKVIEW BREDWARDINE BLEDRWS MESRAK MYSTIC SHADOW OF GILDASAN CH. CHEVELU CHARLOTTE